Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Số hiệu: 3351/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 19/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3351/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3351/TCHQ-KTTT NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC XỬ LÝ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Các Cục hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2585TC/TCT ngày 28/6/2000 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đưa vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất để gia công sau đó nhận sản phẩm về để xuất khẩu. Để thực hiện được thống nhất Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc gia công theo hợp đồng đã ký với nước ngoài sau đó ký hợp đồng gia công và giao nguyên liệu, vật tư cho doanh nghiệp chế xuất gia công thì được coi là xuất khẩu và khi nhập khẩu sản phẩm từ doanh nghiệp chế xuất trở lại thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành. Trường hợp sau khi nhận sản phẩm gia công từ doanh nghiệp chế biến rồi xuất khẩu ra nước ngoài thì khi có sản phẩm thực xuất khẩu doanh nghiệp nội địa sẽ được hoàn lại toàn bộ số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số sản phẩm thực xuất khẩu (bao gồm cả số thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư và thuế nhập khẩu sản phẩm khi nhận từ doanh nghiệp chế xuất gia công).

Thủ tục cụ thể được tiến hành như sau:

* Việc hoàn thuế, miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được thực hiện tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu ban đầu và theo các quy định hiện hành về việc hoàn thuế, miễn thuế nhập khẩu đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu.

* Việc hoàn thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhận từ doanh nghiệp chế xuất được thực hiện tại Hải quan Khu chế xuất. Khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm từ khu chế xuất, doanh nghiệp nội địa phải thông báo cho cơ quan Hải quan nơi sẽ làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm sau này. Đồng thời doanh nghiệp phải cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc hàng gia công nhập khẩu từ Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất chính là lô hàng đã thực xuất khẩu ra nước ngoài.

Thủ tục, hồ sơ xét hoàn thuế:

- Công văn đề nghị hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp của doanh nghiệp, trong đó có giải trình cụ thể về số lượng nguyên vật liệu xuất khẩu vào Khu chế xuất, số lượng sản phẩm nhập khẩu từ Khu chế xuất, số lượng sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài, số thuế nhập khẩu đã nộp, số thuế nhập khẩu xin hoàn.

- Hợp đồng gia công với doanh nghiệp chế xuất và hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng gia công với nước ngoài.

- Tờ khai xuất khẩu nguyên liệu, vật tư cho doanh nghiệp chế xuất và tờ khai nhập khẩu sản phẩm từ doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai hàng xuất khẩu ra nước ngoài có xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu.

- Biên lai nộp thuế hoặc thông báo thuế (của sản phẩm nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất).

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là xuất nhập khẩu uỷ thác).

Trên cơ sở bộ hồ sơ nêu trên, Hải quan khu chế xuất thực hiện việc hoàn thuế (không thu thuế) nhập khẩu (của sản phẩm nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất) cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục KTTT XNK) để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88