Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 327/GSQL-GQ5 năm 2019 về quản lý hàng hóa kho ngoại quan đang lưu giữ trong khu vực giám sát tại cửa khẩu xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 327/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 31/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/GSQL-GQ5
V/v quản lý hàng hóa kho ngoại quan đang lưu giữ trong khu vực giám sát tại cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 118/HQQN-GSQL ngày 11/1/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đối với lô hàng đường của Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc được đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân hiện đang được lưu giữ tại khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đề chờ xuất sang Trung Quốc, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc giám sát hàng hóa đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC Ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5.hoapt2 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 327/GSQL-GQ5 năm 2019 về quản lý hàng hóa kho ngoại quan đang lưu giữ trong khu vực giám sát tại cửa khẩu xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


311

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144