Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 316/TCHQ-GSQL về việc đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 316/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 316/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 820/HQQNg-NV ngày 05/12/2008 của Cục Hải quan Quảng Ngãi báo cáo vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo trong việc đăng ký Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh, bổ sung danh mục danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định đã đăng ký với cơ quan hải quan của Công ty Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Ngày 10/04/2008, Tổng cục Hải quan có công văn số 1652/TCHQ-GSQL , theo đó đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi căn cứ hồ sơ thực tế, văn bản cam kết của Công ty để xem xét, giải quyết việc điều chỉnh, đăng ký bổ sung danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

Hết giai đoạn thực hiện dự án hoặc từng hàng mục công trình mà Công ty đã đăng ký danh mục với cơ quan hải quan, Công ty phải có trách nhiệm hoàn chỉnh bản đăng ký danh mục theo các lần điều chỉnh, bổ sung danh mục và phải thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan. Trường hợp, Công ty không thực hiện quyết toán theo đúng quy định với cơ quan Hải quan sẽ không được thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung danh mục như nêu trên.

2. Về đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được của Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất:

- Ngày 18/10/2007, Tổng cục đã có công văn số 5876/TCHQ-GSQL đồng ý để Công ty được đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế theo từng gói thầu, từng hợp đồng đã ký kết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

- Do vậy, đối với việc đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ đóng tàu của Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được được thực hiện tương tự như đối với trường hợp Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định nêu tại công văn 5876/TCHQ-GSQL dẫn trên.

- Để đảm bảo quản lý chặt chẽ đúng quy định, Công ty phải thực hiện việc quyết toán đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu với cơ quan Hải quan sau khi đã thực hiện xong gói thầu hoặc hợp đồng ký kết theo đúng quy định. Trường hợp, doanh nghiệp không thực hiện quyết toán theo đúng quy định với cơ quan Hải quan sẽ không được hưởng ưu đãi đầu tư

3. Khi thực hiện việc Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế, yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ngãi lưu ý về vốn cũng như phần giải trình về thiết bị máy móc nêu trong Giải trình kinh tế thuật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ngãi thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 316/TCHQ-GSQL về việc đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36