Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 31/GSQL-GQ1 sử dụng thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 31/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/GSQL-GQ1
V/v sử dụng thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK TNHH Solder Coat Việt Nam
(Đ/c: khu B, đường B2, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số SCV-121210 của Công ty TNHH XNK TNHH Solder Coat Việt Nam (là DNCX) về nội dung như trích yếu, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Về việc Công ty mua thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng phát sinh trong quá trình sản xuất của các Công ty khác trong nội địa Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất nhằm tiết kiệm tài nguyên, tái chế, tái sử dụng loại phế liệu, phế thải phát sinh từ quá trình sản xuất thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo hướng dẫn tại công văn số 2233/TCMT-QLCL&CTMT ngày 25/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì khi Công ty sử dụng các nguyên liệu này vào sản xuất cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Tổng cục Môi trường (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 31/GSQL-GQ1 sử dụng thiếc hàn, xỉ thiếc hàn, kem hàn đã qua sử dụng tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0