Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3013/TCHQ-KTTT về việc trả lời khiếu nại giá trị thuế hàng nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3013/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3013/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời khiếu nại giá trị thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sơn Hải
(Số 4 Đinh Công Tráng – Hoàn Kiếm – TP.Hà Nội)

 

Trả lời công văn số: 1657/SH-CVHQ ngày 16/5/2007 của Công ty TNHH Sơn Hải khiếu nại việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtô Toyota Landcruiser Prado nhập khẩu. Về vấn đề này, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn khu vực 1 đã có quyết định số: 32/KV1/-ĐTT ngày 17/01/2007 giải quyết khiếu nại lần 1 và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã có quyết định số: 37/QĐ.HQTP.TGTT-GQKN ngày 16/3/2007 giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ tiết 5 điểm 8 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Khiếu nại không được thụ lý để giải quyết khi việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ điểm 19 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sơn Hải không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sơn Hải biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3013/TCHQ-KTTT về việc trả lời khiếu nại giá trị thuế hàng nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25