Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3013/TCHQ-KTTT về việc giảm thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3013/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3013/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thế Tường
(540 Đại lộ Tôn Đức Thắng – An Dương – Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 05/CV-TT ngày 25/4/2009 của Công ty TNHH Thế Tường về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chính, thì:

Tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất nhưng chưa được định danh chi tiết tại danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chính thì vẫn thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Thế Tường nhập khẩu máy móc, thiết bị, nếu là tư liệu sản xuất thì thuộc diện được giảm 50% thuế suất thuế GTGT.

- Theo quy định tại điểm 5, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Máy móc, thiết bị do Công ty nhập khẩu nếu là tư liệu sản xuất thì thuộc diện được giảm 50% thuế suất thuế GTGT. Trường hợp, Công ty đã nộp thuế với mức thuế suất thuế GTGT là 10% thì Cơ quan hải quan xác nhận số tiền nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thế Tường biết và liên hệ trực tiếp với Cơ quan hải quan địa phương nơi đăng ký Tờ khai hải quan để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3013/TCHQ-KTTT về việc giảm thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.165
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115