Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 298/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất phi mậu dịch thiết bị mẫu

Số hiệu: 298/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 298/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập tái xuất phi mậu dịch thiết bị mẫu

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty ibm việt nam
- (Số 14 - phố thụy khuê – hà nội)

 

Trả lời công văn số 2515/IBM-XNK ngày 10/01/2007 của Công ty IBM Việt Nam về việc tạm nhập phi mậu dịch theo đường hàng không, tái xuất phi mậu dịch theo đường biển đối với 20 thiết bị mẫu (không thanh toán) dùng để kiểm tra độ an toàn cho container tàu biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty IBM Việt Nam được làm thủ tục tạm nhập phi mậu dịch 20 thiết bị mẫu nêu trên tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hàng không và tái xuất thiết bị tại Chi cục Hải quan cửa khẩu đường biển nơi hãng tàu biển quốc tế trực tiếp gắn thiết bị lên cửa container rỗng hoặc container có chứa hàng hóa.

Thời gian mỗi lần tạm nhập tái xuất thiết bị mẫu không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty làm thủ tục tạm nhập. Sau khi Công ty làm thủ tục tái xuất hết số thiết bị tạm nhập của từng tờ khai hải quan, Công ty có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu hàng không nơi làm thủ tục tạm nhập để thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập theo quy định.

Quá thời hạn quy định nêu trên đối với từng tờ khai tạm nhập, nếu Công ty chưa thực hiện thủ tục tái xuất và chưa thanh khoản tờ khai tạm nhập thì Công ty sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 298/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất phi mậu dịch thiết bị mẫu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.387
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93