Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2976/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc chứng từ thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2976/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2976/TCHQ-KTTT
Về việc vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc;
(Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng)
- Cục Hải quan ĐakLak

 

Trả lời công văn số 010/08/TT-VK ngày 28/4/2008 của Công ty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc (VIKOTEX) về vướng mắc trong thanh khoản, hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, tiếp theo công văn số 1058/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Đaklak kiểm tra hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (không thu thuế) của Công ty VIKOTEX, trường hợp hồ sơ phát sinh từ khi Luật quản lý thuế có hiệu lực (1/7/2007), có chứng từ thanh toán chưa đáp ứng điều kiện xét hoàn thuế thì phân loại hồ sơ hoàn thuế vào diện kiểm tra trước hoàn thuế sau và thực hiện các công việc kiểm tra trước khi hoàn thuế theo đúng hướng dẫn tại điểm 3.2 mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu. Trường hợp hồ sơ phát sinh trước khi Luật quản lý thuế có hiệu lực thì yêu cầu Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn về chứng từ thanh toán qui định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đaklak, Công ty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2976/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc chứng từ thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.761
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93