Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2952/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2952/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế VL & thiết bị để sửa chữa, cải tạo văn phòng của Đại sứ quán Trung Quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1794/CV-NG-LT ngày 15/6/2004 của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) về việc xin miễn thuế nhập khẩu vật liệu và thiết bị để sửa chữa, cải tạo văn phòng của Đại sứ quán Trung Quốc lô hàng thứ 03 theo vận đơn số GOSUXNG42978. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư Liên Bộ Thương mại - Ngoại giao - Tài chính - Tổng cục Hải quan số 04 TTLB ngày 12/02/1996 và số 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996; thì chỉ những: Hàng hoá là những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam là đối tượng hàng hoá được xét miễn thuế nhập khẩu.

Xét mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và trên cơ sở đề nghị của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) về việc xử lý theo hướng có đi có lại trong quan hệ ngoại giao, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định miễn thuế nhập khẩu cho 03 lô hàng vật liệu xây dựng của Đại sứ quán Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan được biết, trong thời gian tới Đại sứ quán Trung Quốc còn tiếp tục nhập khẩu vật liệu xây dựng và các trang thiết bị khác để phục vụ cho sửa chữa, cải tại nhà của Đại sứ quán Trung Quốc. Vì vậy, để có cơ sở giải quyết miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định, thực hiện cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Ngoại giao yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc đăng ký kế hoạch nhập khẩu hàng hoá là vật liệu xây dựng, thiết bị dùng cho sửa chữa, cải tạo nhà tại Đại sứ quán với Bộ Ngoại giao. Trên cơ sở Danh mục hàng nhập khẩu xin miễn thuế đã được Bộ Ngoại giao xác nhận, Tổng cục Hải quan sẽ ra quyết định miễn thuế 01 lần cho số hàng hoá này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Bộ Ngoại giao được biết và phối hợp thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2952/TCHQ-KTTT ngày 25/06/2004 ngày 25/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế VL&thiết bị để sửa chữa, cải tạo văn phòng của Đại sứ quán Trung Quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198