Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 292/TCHQ-KTTT ngày 19/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo hàng nhập khẩu phục vụ an ninh

Số hiệu: 292/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 292/TCHQ-KTTT
V/v báo các hàng nhập khẩu phục vụ an ninh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh,
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng,
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

 

Tổng cục Hải quan đang xem xét miễn thuế nhập khẩu các lô hàng chuyên dùng phục vụ an ninh theo đề nghị của Bộ Công An. Tuy nhiên có một số tờ khai hải quan không thể hiện hàng đăng ký nhập khẩu theo công văn cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại mà Bộ Công An dẫn chiếu đề nghị miễn thuế.

Để có đủ cơ sở xét miễn thuế nhập khẩu theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phúc tập kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng nhập khẩu sau đây và báo cáo về Tổng cục Hải quan rõ hàng nhập khẩu có hay không đăng ký nhập khẩu, theo dõi trừ lùi:

1. Tại Hải quan Hà Nội:

- Theo công văn số 125/TM-XNK ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Bộ Thương mại đối với tờ khai số 5350/NK/KD/GL ngày 28 tháng 7 năm 2003;

- Theo công văn số 125/TM-XNK ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Bộ Thương mại đối với tờ khai số 4462/NK/KD/GL ngày 23 tháng 6 năm 2003;

2. Tại Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

- Theo công văn số 178/TM-XNK ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Bộ Thương mại đối với tờ khai số 15380/NK/KD/GL ngày 01 tháng 9 năm 2003;

- Theo công văn số 178/TM-XNK ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Bộ Thương mại đối với tờ khai số 15378/NK/KD/GL ngày 01 tháng 9 năm 2003;

3. Tại Hải quan Hải Phòng:

- Theo công văn số 178/TM-XNK ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Bộ Thương mại đối với tờ khai số 6999/NK/KD/C3 ngày 25 tháng 8 năm 2003;

- Theo công văn số 125/TM-XNK ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Bộ Thương mại đối với tờ khai số 6515/NK/KD/KVIII ngày 07 tháng 8 năm 2003;

Yêu cầu các đơn vị hoàn thành báo cáo trước ngày 29 tháng 1 năm 2003.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 292/TCHQ-KTTT ngày 19/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo hàng nhập khẩu phục vụ an ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45