Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 288/TCHQ-GSQL ngày 19/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại

Số hiệu: 288/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 19/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 288/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội
(số 6 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 33/NSTP-P7 ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Công ty khiếu nại về việc áp mã hàng hoá nhập khẩu (xác định mặt hàng), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại phần D Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty thực hiện trình tự khiếu nại cụ thể:

- Đề nghị Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hoá nhập khẩu xem xét lại.

- Nếu Công ty không đồng ý với giải quyết của Chi cục Hải quan thì gửi văn bản đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết.

- Nếu Công ty không đồng ý với giải quyết của Cục Hải quan thì gửi văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan giải quyết.

Văn bản đề nghị của Công ty phải giải trình lý do, phân tích, chứng minh sự không hợp lý của cấp giải quyết và trình bày ý kiến của mình.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội biết.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 288/TCHQ-GSQL ngày 19/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45