Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc thuế đối với hàng mẫu loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Số hiệu: 2873/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2873/TCHQ-KTTT
V/v  thuế đối với hàng mẫu loại hình nhập NLSXXK  

Hà Nội , ngày 18 tháng 6 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2873 TCHQ/KTTT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG MẪU LOẠI HÌNH NHẬP NLSXXK

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Theo phản ánh của một số Hải quan địa phương trong quá trình tính và thu thuế đối với hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh vướng mắc về việc tính thuế đối với hàng mẫu nhập khẩu.
Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ qui định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.
Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thi hành NĐ số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế XK, NK.
Căn cứ Thông tư số 28/TC-TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính qui định định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là quà biếu, quà tặng.
Để tạo điều kiện phục vụ sản xuất và quản lý chặt chẽ nhằm ngăn chặn gian lận trốn thuế đồng thời thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tính và thu thuế đối với hàng mẫu của loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu như sau:

1) Khi nhập khẩu hàng mẫu của loại hình này doanh nghiệp nhập khẩu phải có hợp đồng xuất khẩu sản phẩm, trong hợp đồng xuất khẩu qui định rõ hàng mẫu không phải thanh toán và ghi cụ thể số lượng mẫu là bao nhiêu.

2) Về thuế được tính như sau:

a. Không phải tính và thu thuế nếu hàng mẫu đáp ứng đủ điều kiệu như sau:

+ Hàng mẫu của loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu về hình thức mặt hàng phải thể hiện rõ là chỉ sử dụng được vào mục đích làm mẫu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (Ví dụ: giầy một bên hoặc cả đôi nhưng đã bị đục lỗ; sản phẩm có in rõ các chữ thể hiện là hàng mẫu hoặc nếu trên sản phẩm không in thì người nhập khẩu hoặc hải quan phải đóng dấu hoặc viết lên sản phẩm đó chữ "Hàng mẫu" khi kiểm tra hàng) và bộ chứng từ lô hàng khi làm thủ tục hải quan phải thể hiện rõ là hàng mẫu.

+ Số lượng hàng mẫu cho một mã hàng là đơn chiếc. Trường hợp một hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cần có số lượng mẫu hàng nhiều hơn (vì phải sản xuất ít nhiều địa điểm khác nhau) thì doanh nghiệp phải có văn bản giải trình gửi cơ quan Hải quan nơi theo dõi hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Cơ quan Hải quan sẽ xem xét giải quyết cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không quá 5 chiếc cho một mã hàng.

b. Hàng mẫu phải tính thuế và thu thuế:

Trường hợp hàng mẫu của loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không đáp ứng được các điều kiện như nêu ở trên thì sẽ được tính thuế theo qui định tại điểm 4 mục II Phần D Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Tuỳ vào thời điểm nhập khẩu hàng mẫu để áp dụng mức miễn thuế theo Thông tư 28TC/TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính là 100 USD hoặc theo NĐ 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ là 1.000.000 VNĐ.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh để tình trạng gian lận thuế, gây thất thu trong việc nhập khẩu hàng mẫu này.

 

Lê Mạnh Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc thuế đối với hàng mẫu loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status