Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2841/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng của lô hàng 136 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy CKD nhập khẩu

Số hiệu: 2841/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2841/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế NK, GTGT 136 bộ linh kiện CKD đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gởi:         

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc
(Phường Đống Đa - Thị xã Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/2006/CV-DL ngày 17/05/2006 của Công ty Cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc (trước đây là Công ty du lịch và khách sạn Vĩnh Phúc) và công văn số 2219/HQTP-PNV ngày 26/04/2006 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng của lô hàng 136 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy CKD nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 9007 ngày 01/11/2003 và số 9762/NKD ngày 27/11/2003. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý tính thuế nhập khẩu 136 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy CKD, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2685/TCHQ-KTTT ngày 10/6/2003 hướng dẫn việc thực hiện. Yêu cầu Công ty nộp thuế theo đúng văn bản quy định và phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để xử lý cụ thể.

2. Đối với 86 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy CKD nhập khẩu chưa được cấp tờ khai nguồn gốc: Cục Hải quan Hải Phòng cấp tờ khai nguồn gốc cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp nộp đủ số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho 86 bộ linh kiện hoặc cấp tờ khai nguồn gốc phù hợp với số thuế đã nộp.

3. Đối với số tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh thì sau khi Công ty nộp đủ thuế, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xác định số phạt phải nộp và báo cáo để Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý tiếp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (7b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2841/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng của lô hàng 136 bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy CKD nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6