Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2740/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 2740/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2740/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh                         
- Công ty TNHH sản xuất thương mại Đăng Nguyên
(05 Quang Trung – Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 002/XNK-HQ ngày 29/5/2006 của Công ty TNHH sản xuất thương mại Đăng Nguyên (MST: 0301523564) về việc xin được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu trên Hệ thống quản lý nợ thuế theo tờ khai, Hệ thống quản lý rủi ro thì Công ty TNHH sản xuất thương mại Đăng Nguyên trong vòng thời gian 365 ngày đã từng bị nợ thuế quá 90 ngày (số tiền 627.797 đồng) tờ khai 8678/NKD ngày 20/10/2000 tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã nộp tiền theo giấy nộp tiền số 20859 ngày 8/2/2006, do đó không được hưởng thời gian ân hạn theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu nếu Công ty Đăng Nguyên luôn chấp hành tốt pháp luật từ trươc tới nay không vi phạm, và chỉ từng bị nợ thuế quá hạn đối với tờ khai 8678/NKD nêu trên thì cho phép Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế đối với lô hàng là hàng sản xuất xuất khẩu; đối với các lô hàng khác phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất thương mại Đăng Nguyên biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nơi mở tờ khai để được giải quyết.Nơi nhận:

- Như trên;
- CHQ Bình Dương (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2740/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.3.10