Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2729/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2729/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2729/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu và GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM và DV giao nhận vận tải Quốc tế Trường Giang

Trả lời công văn số 01/07 ngày 4/5/2007 của Công ty TNHH TM và DV giao nhận vận tải Quốc tế Trường Giang về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 7, mục I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu. Đồng thời phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Thủ tục hồ sơ để xét hoàn thuế, không thu thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm 7, mục I, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM và DV giao nhận vận tải Quốc tế Trường Giang biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT (2), KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2729/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.722
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219