Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2706/TCHQ-GSQL về việc đăng ký tổ chức kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2706/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 21/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2706/TCHQ-GSQL
V/v: đăng ký tổ chức kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1257/HQTP-NV ngày 15/5/2007 Cục Hải quan TP. HCM về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện Quyết định số 710/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công ty Vinacontrol đã gửi bản sao công chứng tới Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố) về việc công nhận hai tổ chức được thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phân bón và trả lời Công ty Vinacontrol là cơ quan hải quan không chỉ định Công ty Vinacontrol thực hiện kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu, không yêu cầu các tổ chức phải đăng ký với cơ quan hải quan trước khi thực hiện chức năng được giao.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.HCM biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2706/TCHQ-GSQL về việc đăng ký tổ chức kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112