Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2698 TCT/PCCS ngày 26/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời vướng mắc của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại với danh nghiệp về thuế và hải quan

Số hiệu: 2698TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2698 TCT/PCCS
V/v trả lời vướng mắc của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cơ điện ABS

 

Trả lời vướng mắc của Công ty cơ điện ABS về việc sử dụng hoá đơn nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thuế và hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Việc sử dụng hoá đơn đối với trường hợp mua hàng không trực tiếp

Tại Điểm 1.11, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn quy định: "Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, Fax thì bên mua hàng không ký trên hoá đơn nhưng ghi rõ là hàng mua qua điện thoại, Fax".

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp mua hàng không trực tiếp (qua điện thoại, Fax) thì bên mua hàng không phải ký trên hoá đơn, còn bên bán hàng phải ghi rõ trên hoá đơn là mua qua điện thoại, Fax.

2/ Việc sử dụng hoá đơn khi xuất trả lại hàng cho người bán

Về việc sử dụng hoá đơn khi xuất trả lại hàng cho người bán được hướng dẫn tại Điểm  5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/20032/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT như sau: "Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua hàng đã nhận hàng, nhưng đó người mua hàng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua Điều chỉnh doanh số mua bán, số thuế GTGT đã kê khai.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn khi trả lại hàng hoá bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng hoá trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản được lưu giữ cùng vối hoá đơn bán hàng để làm căn cứ Điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hàng hoá hoặc một phần hàng hoá, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hoá đơn GTGT cho số lượng hàng hoá đã nhận và làm căn cứ bên bán Điều chỉnh doanh số và số thuế GTGT đầu ra".

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cơ điện ABS được  biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2698 TCT/PCCS ngày 26/08/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời vướng mắc của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại với danh nghiệp về thuế và hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49