Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2682/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 2682/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2682/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế đối với hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại TP HCM

Trả lời công văn số 32/CNSG ngày 29/6/2006 của Chi nhánh Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

Trường hợp của Chi nhánh Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu mủ cao su sang Trung Quốc từ tháng 8 đến tháng 11/2005, có đầy đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại điểm 1.2d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC. Riêng về chứng từ thanh toán, do Chi nhánh là đơn vị hoạt động phụ thuộc nên mọi vấn đề về tiền kinh doanh đều do Công ty đứng ra vay ngân hàng và bán lại cho Chi nhánh theo hình thức hợp đồng trả chậm, để có thể trả nợ vay ngân hàng nhanh, giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh, Chi nhánh đã yêu cầu phía nước ngoài thanh toán tiền hàng xuất khẩu trực tiếp vào tài khoản của Công ty (trong hợp đồng cũng quy định rõ điều này). Tổng cục Thuế đồng ý cho Chi nhánh Công ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các lô hàng xuất khẩu nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 

 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2682/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145