Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục Hải quan đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Số hiệu: 2652/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2652/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc TTHQ đối với hàng XK chuyển cửa khẩu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố không có Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu phản ánh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan tiếp thu các ý kiến đề xuất giải quyết vướng mắc đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu theo đề nghị của một số Cục hải quan tỉnh, thành phố và đã đưa vào sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ,  Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trong khi chờ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP , Thông tư thay thế  Thông tư số 112/2005/TT-BTC , thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để biết Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan; 

- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Ngọc Túc

                                                        

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục Hải quan đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219