Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2608/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2608/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2608/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26.5.2008 Bộ Tài chính có công văn số 6097/BTC-CST gửi Công ty TNHH NS Sài Gòn và Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại mã số thuế mặt hàng thép từ tính dùng trong kỹ thuật điện nhập khẩu của Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi Công ty nhập khẩu hàng hóa cùng Công ty thống nhất lấy mẫu, lựa chọn Tổ chức giám định chuyên ngành về mặt hàng thép để giám định lại mặt hàng thép nhập khẩu của Công ty hiện đang có khiếu nại về mã số.

2. Trường hợp không mẫu lưu tại Chi cục hoặc tại Cục, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cùng Công ty lấy mẫu hàng (mẫu hàng do Công ty đã hoặc đang nhập khẩu đúng với hàng hóa đã nhập khẩu trước đây đang có khiếu nại về mã số).

3. Khi trưng cầu giám định, Chi cục nêu rõ yêu cầu giám định đảm bảo đủ các tiêu chuẩn phân loại đối với mặt hàng thép: thành phần thép, thành phần lớp phủ và cung cấp cho đơn vị giám định thành phần theo khai báo của doanh nghiệp để cơ quan giám định có cơ sở phân tích hàng hóa, yêu cầu ghi rõ thành phần lớp phủ trên mặt thép. Khi có kết quả giám định, Cục Hải quan Thành phố gửi Tổng cục để xem xét quyết định về việc phân loại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH NS Sài Gòn (để th/hiện)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2608/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78