Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 258/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 258/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
-------

Số: 258/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Hải quan địa phương thì hiện nay có một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn đọng chưa thanh khoản một số lượng khá lớn tờ khai qúa thời gian ân hạn và số thuế nợ đọng khá nhiều. Để giải quyết một cách cơ bản vấn đề này, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Hải quan các địa phương thực hiện ngay các biện pháp sau đây:

1. Tiến hành ngay việc rà soát, tổng hợp lại số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu đã qúa thời gian ân hạn mà chưa thanh khoản của từng doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp đã giải thể còn tờ khai chưa thanh khoản). Trên cơ sở kết qủa rà soát, có biện pháp tích cực nhất đốc thúc doanh nghiệp thanh khoản những tờ khai đã qúa thời gian ân hạn, nộp thuế phần nguyên liệu nhập khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm. Về biện pháp, Hải quan các địa phương phải áp dụng đồng thời các biện pháp sau đây:

- Có kế hoạch công tác cụ thể cho loại việc này. Đối với những nơi có số lượng tờ khai và số thuế nợ đọng lớn như Cục Hải quan Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương phải thành lập Tổ công tác theo dõi, đốc thúc việc thanh khoản nói trên.

- Có văn bản thông báo đến từng doanh nghiệp, nói rõ những tờ khai doanh nghiệp chưa thanh khoản, số thuế phát sinh theo tính toán trên hồ sơ hải quan, thời gian yêu cầu thanh khoản xong. Thông báo cũng nói rõ nếu qúa hạn trên doanh nghiệp không đến thanh khoản Hải quan sẽ áp dụng tất cả các biện pháp xử lý mà pháp luật quy định, bao gồm cả việc cưỡng chế không làm thủ tục cho những lô hàng xuất nhập khẩu sau thời điểm đó.

- Thông báo công khai tại nơi làm thủ tục hải quan nội dung trên, kể cả danh sách doanh nghiệp và số tờ khai tồn đọng của từng doanh nghiệp (nếu có thể được), để đôn đốc.

2. Thời hạn để hoàn thành việc thanh khoản các tờ khai nhập khẩu qúa thời gian ân hạn (tính đến ngày 31/12/1999) chậm nhất là 31/03/2000.

3. Để Tổng cục nắm tình hình tiến độ thực hiện và có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời, định kỳ 15 ngày 1 lần, Cục Hải quan địa phương báo cáo về Tổng cục kết qủa thanh khoản (báo cáo lần thứ nhất vào ngày 15/02/2000). Báo cáo cần nêu rõ tình hình, số liệu đầu kỳ, cuối kỳ (số lượng doanh nghiệp, số lượng tờ khai, trị giá tính thuế, số thuế phải nộp tạm tính ...). Báo cáo kết qủa cuối cùng gửi Tổng cục Hải quan chậm nhất là 15/4/2000.

4. Từ nay về sau, Hải quan các địa phương, nhất là các địa phương có tên kể trên, phải có kế hoạch, biện pháp thanh khoản thường xuyên, không để phát sinh tình trạng tồn đọng như vừa qua.

Tổng cục thông báo để Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 


Nơi gửi:
- Như trên
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp)
- Bộ Tài chính
- Lưu: VT, GQ (P3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 258/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.750
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77