Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2564/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu 5 năm cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư

Số hiệu: 2564/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2564/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH rèn dập chính xác Việt Nam
(27 Đại lộ Hữu Nghị, KCN-VSIP, Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 05/2006/VFP ngày 29/5/2006 của Công ty TNHH Rèn dập chính xác Việt Nam về đề nghị miễn thuế nhập khẩu 5 năm cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm 15 mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thương mại để được hướng dẫn phân loại nguyên liệu, vật tư… nhập khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thương mại và các quy định tại Mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, cơ quan hải quan nơi Công ty nhập khẩu sẽ làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH dập chính xác Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ Bình Dương;
- Lưu: VT (2), KTTT (4 bản

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2564/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu 5 năm cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182