Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2538/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu mặt hàng tinh quặng đồng của Tổng Công ty khoáng sản – TKV do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2538/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2538/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý hoàn thuế nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 52/HQLC-NV ngày 18/1/2008 của Cục Hải quan Lào Cai về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu mặt hàng tinh quặng đồng của Tổng Công ty khoáng sản – TKV. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 2, Điều 34 Luật Quản lý thuế thì: “Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế mà người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”.

2. Trường hợp của Tổng Công ty khoáng sản – TKV, để xử lý, trong phạm vi thẩm quyền của Cục Hải quan Lào Cai, có thể kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu của từng lô hàng có tờ khai đăng ký từ ngày 01/7/2007 trở đi và xử lý theo nguyên tắc sau:

- Nếu hợp đồng và các tài liệu kèm theo của hồ sơ hải quan do doanh nghiệp xuất trình với Hải quan lúc nộp hồ sơ có giá tạm tính và giá chính thức sau khi có kết quả chính thức nhưng khi khai trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp không khai giá tạm tính và tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp và đã đề nghị khai bổ sung với cơ quan Hải quan thì căn cứ phạm vi thẩm quyền của đơn vị để xử lý khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Đồng thời, xử lý tiền thuế nộp thừa, nộp thiếu theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật này.

- Trường hợp không thuộc hoặc không đáp ứng các nội dung trên thì không phải là khai bổ sung (VD: không xuất trình Hợp đồng cho cơ quan Hải quan khi nộp hồ sơ hải quan hoặc Hợp đồng không ghi giá tạm tính và giá chính thức … thì không phải là khai bổ sung và không được xử lý giảm thuế).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2538/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu mặt hàng tinh quặng đồng của Tổng Công ty khoáng sản – TKV do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235