Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2516/TCHQ-GSQL về việc khai thác kho CFS tại cảng SPCT và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2516/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2516/TCHQ-GSQL
V/v Khai thác kho CFS tại cảng SPCT và TTHQ đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho CFS

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 916/HQHCM-NV ngày 26/3/2009 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị tại phương án 1 chấp nhận đưa hệ thống kho của Công ty Thương mại và dịch vụ cảng Sài Gòn vào cảng của Công ty cảng container trung tâm Sài Gòn (cảng SPCT) như hệ thống kho của cảng SPCT:

Căn cứ qui định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Tổng cục Hải quan không có cơ sở pháp lý để xem xét đề nghị của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nêu tại phương án 01 công văn số 916/HQHCM-NV dẫn trên.

Vì vậy, việc không chấp nhận đưa hệ thống kho của Công ty Thương mại và dịch vụ cảng Sài Gòn vào cảng SPCT không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cảng theo dự án đầu tư đã được phê duyệt.

2. Về đề nghị tại phương án 2 bổ sung qui định thủ tục thành lập kho CFS hàng nhập khẩu tại nội địa kèm theo qui trình chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho CFS:

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang tiến hành kiểm tra, khảo sát tổng thể kho CFS trong toàn ngành và thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa đưa vào,đưa ra kho CFS. Do vậy, Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và khi thực hiện khảo sát tại Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh sẽ làm việc cụ thể vấn đề này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2516/TCHQ-GSQL về việc khai thác kho CFS tại cảng SPCT và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.133
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251