Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2508/TCHQ-GSQL năm 2019 về lưu giữ hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2508/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 02/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2508/TCHQ-GSQL
V/v lưu giữ hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3064/HQHP-GSQL ngày 12/3/2019, công văn 4243/HQHP-GSQL ngày 03/4/2019 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc lưu giữ hàng hóa tồn đọng là 1.569 container phế liệu tồn đọng chưa làm thủ tục hải quan đang lưu giữ tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 58 Luật Hải quan năm 2014, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp kinh doanh cảng có trách nhiệm bố trí địa điểm cảng, kho, bãi đáp ứng điều kiện giám sát hải quan để lưu giữ hàng hóa tồn đọng, bảo quản hàng hóa tồn đọng trong thời gian chờ xử lý theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và tình hình thực tế lưu giữ hàng hóa tại doanh nghiệp để xem xét quyết định biện pháp, hình thức giám sát đối với hàng hóa tồn đọng tại cảng Nam Hải Đình Vũ trong trường hợp Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ bố trí địa điểm cảng, kho, bãi mới đáp ứng điều kiện giám sát hải quan để lưu giữ hàng hóa và thuộc quản lý của doanh nghiệp cảng Nam Hải Đình Vũ, do cùng Chi cục Hải quan quản lý cảng.

Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ có trách nhiệm lưu giữ hàng hóa tồn đọng, bảo quản hàng hóa tồn đọng trong thời gian chờ hướng dẫn xử lý của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2508/TCHQ-GSQL năm 2019 về lưu giữ hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.243.191