Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2507/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu để gia công

Số hiệu: 2507/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2507/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu để gia công

 Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Công ty thuốc lá Đà Nẵng.
(Đ/c số 01 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

 

Trả lời Công văn số 218/TLĐN-XNK ngày 12/04/2007, Công văn số 248/TLĐN-XNK ngày 02/05/2007 của Công ty về thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu để gia công với thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Việc giao hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu nào do 02 bên thoả thuận trong hợp đồng gia công và hàng hóa xuất khẩu. nhập khẩu phải đi qua các cửa khẩu đã được Nhà nước Việt Nam công bố.

2- Tại Công văn số 1662/TCHQ-GSQL ngày 23/03/2007 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn “yêu cầu Cục Hải quan Cao Bằng và  Cục Hải quan có liên quan căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng là nguyên liệu lá thuốc lá của Công ty Thuốc lá Đà Nẵng về Đà Nẵng để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVI làm tiếp thủ tục Hải quan”.

Do vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để gia công với thương nhân nước ngoài về qua các cửa khẩu ngoài các cửa khẩu thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã nêu tại Công văn số 1662/TCHQ-GSQL thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1662/TCHQ-GSQL ngày 23/03/2007 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế (BTC); 
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2507/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu để gia công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234