Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2502/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xử lý thanh khoản thuế đối với hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan

Số hiệu: 2502/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2502/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế XNK từ 1/1/2006

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006 

  

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan địa phương phản ánh vướng mắc trong quá trình xử lý thanh khoản thuế đối với hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan. Tổng cục hướng dẫn thực hiện thống nhất vấn đề này như sau:

1. Căn cứ tiết 3, điểm V, mục 1, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan, hải quan kho ngoại quan xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan lên tờ khai hải quan xuất khẩu để người xuất khẩu làm căn cứ thanh khoản.

Do đó, nếu trường hợp hàng xuất khẩu đã có xác nhận thực xuất vào kho ngoại quan, đơn vị cung cấp đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì thực hiện thanh khoản thuế cho doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn này thay thế điểm 20, phần B - Bảng tổng hợp giải đáp các vương mắc về thủ tục hải quan, về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thống nhất việc thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2502/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xử lý thanh khoản thuế đối với hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209