Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2347/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2347/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2347/TCT-KK
V/v xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời Công văn số 3044/CT-KK&KTT ngày 31/12/2008 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế đã có công văn số 2187/TCT-PCCS ngày 06/6/2007 gửi Cục Thuế tỉnh Gia Lai liên quan đến xử lý hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Nay Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ thêm như sau:

- Trường hợp Cục Thuế đã giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo hình thức thanh toán trả chậm của Công ty tương ứng số tiền bên mua đã thực tế thanh toán, số hàng hóa đã xuất khẩu còn lại do thiếu chứng từ thanh toán và không có bản cam kết sẽ xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định nên chưa giải quyết hoàn thuế. Nay Công ty có hồ sơ bổ sung các chứng từ thanh toán còn thiếu của lô hàng xuất khẩu nêu trên và số thuế GTGT đầu vào liên quan đến các chứng từ thanh toán còn thiếu nêu trên chưa được khấu trừ thuế thì được xét hoàn thuế theo quy định.

- Trường hợp Công ty có lô hàng xuất khẩu đã xuất hóa đơn trong tháng nhưng tờ khai hải quan (chứng nhận thực xuất khẩu) hoàn thành trong tháng sau, số thuế GTGT tương ứng lô hàng xuất khẩu này chưa hoàn trong tháng đã xuất hóa đơn thì Công ty kê khai vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tiếp theo để khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

2. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn và Điểm 5.3, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, trường hợp người nộp thuế đã có hợp đồng bán hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, nếu người nộp thuế có đủ căn cứ để lập hóa đơn GTGT thì được lập hóa đơn GTGT trước khi có tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu; nếu người nộp thuế chưa có đủ căn cứ để lập hóa đơn GTGT thì sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường, sau khi có tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu thì lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2347/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240