Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2304/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng là ôtô tải, ôtô dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 2304/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2304/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 588/HQĐN-NV ngày 16/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về đề nghị cho phép áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng là ôtô tải, ôtô dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu để tạo tài sản cố định, phải nộp thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu: Yêu cầu thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; hướng dẫn tại công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với mặt hàng là ôtô tải, ôtô dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu tạo tài sản cố định, phải nộp thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết và thực hiện);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL
Thanh tra (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2304/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng là ôtô tải, ôtô dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211