Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 230/TCHQ-KTTT về việc nhận hàng phục vụ dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 230/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 230/TCHQ-KTTT
V/v: nhận hàng phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
(Số 1 Yecxanh – Hà Nội)
- Công ty kết cấu thép Poslilama
( Khu CN Nhơn Trạch B- Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn số 268/Vaccines-PMU ngày 11/01/2005 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc xin miễn thuế cho hàng hóa vật liệu phần xây lắp phục vụ dự án Đầu tư sản xuất 5 loại vắc xin (dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay ODA theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc) và nhận hàng tại Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tiếp theo công văn số 82/TCHQ-KTTT ngày 7/1/2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 4244 TC/TCT ngày 26/8/1999 của Bộ Tài chính;

Trường hợp lô hàng nhập khẩu vật tư phục vụ Dự án sản xuất 5 loại vắc xin là dự án y tế thuộc các dự án nhóm A theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, không thuộc diện bị cưỡng chế làm thủ tục Hải quan. Đồng thời số hàng hóa này đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế cho dự án.

Trong thời gian chờ đợi quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, tránh việc kéo dài thời gian nộ vốn gốc và trả lãi của Chính phủ. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạm thời cho doanh nghiệp nhận hàng hóa để phục vụ dự án sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Công ty kết cấu thép Poslilama có văn bản cam kết chấp hành quyết định cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ. Nếu không được miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT, các đơn vị có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế và phạt chậm nộp theo thông báo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Công ty kết cấu thép Poslilama được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐ Tổng cục
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 230/TCHQ-KTTT về việc nhận hàng phục vụ dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108