Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2270/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải Quan về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai.

Số hiệu: 2270/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2270/TCHQ-GSQL
V/v: Thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai.

, ngày 24 tháng 04 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH CPN DHL-VNPT
(Đ/c: Số 04 Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 39/DHL-VNPT ngày 06/04/2007 của Công ty TNHH CPN DHL-VNPT về đề nghị thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan nước có ý kiến như sau:

Việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu được qui định cụ thể tại điểm II, mục 4, phần B, Thông tư số 112/2005-TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh theo qui định. Sau khi Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hồ sơ, kiểm tra địa điểm dự kiến thành lập, có ý kiến đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan trên cơ sở đó sẽ xem xét, quyết định việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh theo đề nghị của Công ty..

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để biết, th/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2270/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải Quan về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status