Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2268/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa

Số hiệu: 2268/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2268/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế NK hàng hóa
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
-Chi nhánh công ty XNK tổng hợp và chuyển giao (300 khuông việt – phú trung - quận tân phú)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2504-VI/HT ngày 25/04/2006 của Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh về việc xin giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Qua xem xét kiến nghị của Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu đủ tiền thuế, tiền phạt; Tổng cục Hải quan đồng ý cho Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương số SUO1/VINA ngày 01/03/2006, nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Lô hàng của Chí nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương số SUO1/VINA nêu trên, thực tế đã cập cảng Việt Nam ngày 21/03/2006.

2- Doanh nghiệp phải nộp thuế hàng nhập khẩu theo đúng quy định tại Luật thuế xuất, nhập khẩu (điểm 2.3, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính).

3- Doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch trả nợ thuế truy thu cụ thể với cơ quan Hải quan (nơi doanh nghiệp nợ thuế).

Nếu doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ áp dụng thời hạn nộp thuế và biện pháp cưỡng chế đúng theo quy định tại Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2268/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60