Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2268/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu ô tô của Đại sứ quán

Số hiệu: 2268/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2268/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu ô tô của Đại sứ quán

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin kính chào Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 397 đề ngày 12/04/2007 về đề nghị nhập khẩu 01 xe ô tô mới để phục vụ nhu cầu của Đại sứ quán.

Về nội dung đề nghị của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến chính thức gửi Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao Việt Nam tại công văn số 818/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2007. Đề nghị Đại sứ quán liên hệ trực tiếp với Vụ Lễ tân- Bộ Ngoại giao để được biết và thực hiện.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt nam xin gửi tới Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội lời chào trân trọng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQHN (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu  

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2268/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu ô tô của Đại sứ quán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.839
DMCA.com Protection Status