Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2243/TCHQ-KTTT ngày 19/05/2003 của Tổng Cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc giải quyết khiếu nại

Số hiệu: 2243/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 19/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2243/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:  

 - Cục Hải quan TP.Hà Nội
 - Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên
 (Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV ngày 10/03/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên về hoàn thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 561/NK/KD/LB ngày 12/11/2002 tại Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 và Điều 9 Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ.

Căn cứ công văn 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 về việc trình tự giải quyết khiếu nại về thuế.

Đề nghị doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên có văn bản khiếu nại đến Cục trưởng cục hải quan TP. Hà Nội. Sau khi Cục Hải quan TP. Hà Nội giải quyết khiếu nại, nhưng công ty vẫn không đồng ý thì mới khiếu nại đến Tổng cục Hải quan. Trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục Hải quan có gửi kèm theo văn bản trả lời khiếu nại của Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp để Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét giải quyết và thông báo để doanh nghiệp thực hiện.

 

 

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2243/TCHQ-KTTT ngày 19/05/2003 của Tổng Cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc giải quyết khiếu nại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status