Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 223/TCHQ-KTTT về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 223/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 223/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2032/HQQN-NV ngày 22/12/2009 của Cục Hải quan Quảng Ninh về vướng mắc trong việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ đóng tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 12 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005; Thông tư số 115/2002/TT-BTC ngày 24/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và khoản 13 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

1. Theo qui định nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long nhập khẩu nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu tuy nằm trong Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng để phục vụ cho đóng tàu đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu miễn thuế và được Bộ Công thương xác nhận bằng văn bản danh mục nguyên vật liệu, bán thành phẩm cho từng sản phẩm thuộc loại trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đủ chất lượng phục vụ cho đóng tàu theo đúng qui định tại khoản 2 Phần B Thông tư số 115/2002/TT-BTC thì đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh xem xét miễn thuế nhập khẩu theo đúng qui định tại Điều 100, 101, 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009.

2. Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh khi gửi văn bản phản ánh vướng mắc cần gửi kèm các tài liệu liên quan (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của Bộ Công Thương...) để Tổng cục Hải quan nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 223/TCHQ-KTTT về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.839
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203