Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2220/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty TNHH Thủy sản Kiên Long do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2220/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2220/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời vướng mắc về hoàn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1104/HQTP-NV ngày 24/4/2008 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty TNHH Thủy sản Kiên Long. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 8, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đó mà phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì thuộc đối tượng được xét hoàn thuế. Điều kiện, thủ tục hồ sơ hoàn thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC , trong đó có nội dung: “Hàng hóa tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó”.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục III, Phần E, Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì: Hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất ra nước ngoài nếu không làm thủ tục hải quan cùng một cửa khẩu nhưng đều trực thuộc một Cục Hải quan địa phương thì cũng được xem xét hoàn thuế.

3. Theo hướng dẫn tại điểm 2.2; điểm 3.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC , thì:

- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau là hồ sơ của người nộp thuế thuộc 1 trong các trường hợp sau đây: “Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan Hải quan nhưng người nộp thuế không giải trình thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu”.

- Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, cơ quan Hải quan thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại điểm 3.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC như kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu nhập xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng; Việc hạch toán kế toán tại đơn vị; Mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư; Kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

4. Trường hợp của Công ty TNHH Thủy sản Kiên Long theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, là hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất hàng hóa đáp ứng các điều kiện như hướng dẫn tại điểm 8, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC , do đó thuộc đối tượng hoàn thuế.

Tuy nhiên, do Công ty không làm thủ tục Hải quan cho hàng xuất khẩu tại nơi đã đăng ký hàng nhập khẩu nên cơ quan Hải quan không có đủ cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu có phải là hàng hóa thuộc hàng nhập khẩu trước đây không, nên để xử lý hoàn thuế đối với trường hợp này được chính xác, trong phạm vi thẩm quyền của Cục, Cục có thể kiểm tra trước hoàn thuế sau theo hướng dẫn tại điểm 3.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC. Trường hợp qua kiểm tra xác định được lô hàng xuất khẩu này thuộc lô hàng đã nhập khẩu trên thì giải quyết hoàn thuế cho Doanh nghiệp theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web HQ
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2220/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty TNHH Thủy sản Kiên Long do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237