Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 22/HQHN-KTTT về việc theo dõi kiểm tra thời hạn nộp thuế nhập khẩu 60 ngày do Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22/HQHN-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hà nội Người ký: Phạm Minh Quý
Ngày ban hành: 03/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 22/HQHN-KTTT
V/v: Theo dõi kiểm tra thời hạn nộp thuế nhập khẩu 60 ngày

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2000

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội

Ngày 16/12/1999 Tổng cục Hải quan có công văn số 7815/TCHQ-KTTT hướng dẫn công văn số 6049/TC-TCT về việc theo dõi, kiểm tra hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư trực tiếp, phụ tùng phục vụ trực tiếp cho sản xuất theo nghị định số 171/1999/QĐ-TTg của Chính phủ và công văn số 4390/TC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn nộp thuế nhập khẩu Cục Hải quan TP Hà nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện công văn trên như sau:

1. Những trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được ân hạn thời hạn nộp thuế 60 ngày theo qui định tại Nghị định số 171/1999/QĐ-TTg của Chính phủ và công văn số 4390/TC-TCT của Bộ Tài chính phải mở sổ theo dõi, sổ này mở chung cùng với sổ giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trực tiếp đưa vào sản xuất lắp ráp qui định tại quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ ngày 12/8/1999 của Tổng cục Hải quan, thêm tiêu thức thời hạn nộp thuế nhập khẩu và gọi là: "Sổ theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trực tiếp đưa vào sản xuất và thời hạn nộp thuế nhập khẩu".

2. Để có cơ sở phối hợp với cục thuế địa phương thực hiện theo dõi, kiểm tra Doanh nghiệp có sử dụng đúng mục đích hay không. Yêu cầu các đơn vị cửa khẩu hàng tháng, qúy báo cáo về Cục Hải quan TP Hà nội các Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được ân hạn thời hạn nộp thuế 60 ngày theo các tiêu thức qui định tại sổ theo dõi trên.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị cửa khẩu, Hải quan TP Hà nội (Phòng KTTT) cùng với đơn vị, cửa khẩu phối hợp với Cục Thuế địa phương để kiểm tra việc Doanh nghiệp có sử dụng đúng mục đích hay không? nếu phát hiện sử dụng không đúng mục đích phục vụ trực tiếp cho sản xuất, lắp ráp sản phẩm thì xử lý theo luật định.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay, nếu có gì vướng mắc phản ảnh ngày về Cục để có ý kiến chỉ đạo cụ thể, kịp thời.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Hải quan
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo)
- Lưu VT, KTTT.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Minh Quý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22/HQHN-KTTT về việc theo dõi kiểm tra thời hạn nộp thuế nhập khẩu 60 ngày do Cục Hải quan thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145