Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2162/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam của 02 chiếc xe ôtô Toyota thanh lý

Số hiệu: 2162/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2162/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF)
-Cục hải quan hà nội
(148 Lê Lai - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 10 tháng 03 năm 2006 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đề nghị xem xét lại việc xác định thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam 02 chiếc xe ôtô Toyota thanh lý. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét đề nghị cụ thể của UNICEF, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý xác định thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam của chiếc xe Toyota Landcruise và Toyota Hiace kể từ tháng 10 năm 1995.

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ hướng dẫn này và quy định tại Công văn số 6905/TC-TCHQ ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính về việc xác định giá tính thuế nhập khẩu với xe ô tô chuyển nhượng của đối tượng ngoại giao để xác định lại giá tính thuế nhập khẩu 02 chiếc xe thanh lý của UNICEF đã nêu trong Công văn số 2451/HQHN-NV ngày 16/12/2005 của Cục Hải quan Hà Nội.

Công văn này thay thế Công văn số 638/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2006, Công văn số 105/TCHQ-KTTT ngày 09/01/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị UNICEF liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2162/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam của 02 chiếc xe ôtô Toyota thanh lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60