Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 209/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ phạt

Số hiệu: 209/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ phạt

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

 

- Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia
(K5 Nghi Tàm – Tây Hồ - Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số VI 154-VIMAS.MOF.GDC – 03/06 ngày 18/12/2006 của Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 5272/TCHQ-KTTT ngày 2/11/2006 của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét tiếp tục tạm giải tỏa cưỡng chế đến hết ngày 28/2/2007 cho Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia theo đúng hướng dẫn tại công văn 5272/TCHQ-KTTT nêu trên của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh TNHH Việt Nam - Malaysia biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 209/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ phạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6