Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2081/BKHCN-TĐC ngày 23/08/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp quản lý chất lượng xe máy, động cơ và phụ tùng XM nhập khẩu

Số hiệu: 2081/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 23/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2081/BKHCN-TĐC
V/v Phối hợp quản lý chất lượng xe máy, động cơ và phụ tùng XM nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Để phối hợp quản lý chất lượng xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu, trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kết quả đánh giá, công nhận phòng thử nghiệm của Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sanyang Đài Loan, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tới Quý Tổng cục như sau:

1. Phòng thử nghiệm - Bộ phận nghiên cứu thuộc Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sanyang Đài Loan (Laboratory of Research Department The Sanyang Industry Cp., Ltd - Taiwan) đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá và công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999

2. Các doanh nghiệp nhập khẩu xe máy, đông cơ và phụ tùng xe máy thuộc Danh Mục bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ được Cơ quan Hải quan xem xét thông quan cho lô hàng nhập khẩu khi cung cấp đủ các tài liệu sau:

- Bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp xuất khẩu các bản công bố của cơ sở sản xuất nước xuất khẩu về sự phù hợp của sản phẩm với Tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng quy định tại Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nhập khẩu các Phiếu thử nghiệm sản phẩm do Phòng Thử nghiệm - Bộ phận Nghiên cứu thuộc Công ty Hữu hạn Công nghiệp Sanyang Đài Loan cung cấp có đóng dấu và logo của VILAS (xem chứng chỉ công nhận kèm theo).

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Quý Tổng cục biết và phối hợp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

DIRECTORATE FOR STANDARDS AND QUALITY BUREAU OF ACCREDITAION

 

Member of ILAC/ APLAC MRa

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

 

Phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm - Bộ phận nghiên cứu

CÔNG TY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP SANYANG ĐÀI LOAN

Laboratoy: LABORATORY OF RESEARCH DEPARTMENT
 SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA

has been assessed and found to conform with the requirement of

ISO/ IEC 17025:1999

Lĩnh vực công nhận

Field of Accreditation

HOÁ HỌC, CƠ HỌC

Chemical, Mechanical

Mã số

Accraditation No.

VILAS 144

 

 

GIÁM ĐỐC
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

(Director of Bureau of Accreditation)
 
HỒ TẤT THẮNG

 

Ngày/ Date of issue: 06/05/204

Hiệu lực công nhận/ Petiod of Validation, 06/05/2004 - 06/05/2007

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2081/BKHCN-TĐC ngày 23/08/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp quản lý chất lượng xe máy, động cơ và phụ tùng XM nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113