Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2052/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập, tái xuất các thiết bị chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2052/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2052/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập, tái xuất các thiết bị chuyên dùng

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Đài Tiếng nói Việt Nam

Phúc đáp công văn số 344/TNVN-RITC ngày 09/4/2009 của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở thử nghiệm phát thanh số HD Radio tại Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển phát thanh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, Tổng cục Hải quan đồng ý để Trung tâm ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (RITC) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam được tạm nhập các thiết bị thay thế thiết bị đã tạm nhập nhưng bị hỏng phải tái xuất để sửa chữa theo tờ khai hải quan số 177/XTN ngày 10/12/2008 cho nhà sản xuất nhưng do nhà sản xuất không khắc phục được lỗi hỏng nên đề nghị giữ lại những thiết bị đó tại nơi sản xuất, không chuyển trở lại Việt Nam với điều kiện:

1) Đối với thiết bị hỏng phải tái xuất để sửa chữa nhưng không sửa chữa được phải tạm nhập các thiết bị khác để thay thế thì thiết bị tạm nhập để thay thế phải đúng về chủng loại, số lượng so với thiết bị đã tái xuất để làm cơ sở thanh khoản tờ khai.

2. Thời hạn tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Thủ tục hải quan cụ thể thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi có hàng tạm nhập, tạm xuất).

3) Trung tâm RITC có công văn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích đối với số thiết bị tạm nhập. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích và không đúng thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì Trung tâm RITC sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Quý Đài được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỖNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2052/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập, tái xuất các thiết bị chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


922
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49