Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2050/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý xe ô tô đã qua sử dụng

Số hiệu: 2050/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2050/TCHQ-PC
V/v: Xử lý xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1306/HQHP-KS ngày 05/3/2007 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng, quá 5 năm kể từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 10 và danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 thì xe ô tô có tay lái thuận, đã sử dụng quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu, không nằm trong danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu nhưng là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu.

Cục Hải quan Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ vụ việc, xác định hành vi vi phạm và đối chiếu với các quy định của pháp luật liên quan để xử lý theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ GSQL
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2050/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý xe ô tô đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status