Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 205/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 205/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Công ty Côn Sơn Cosimex
  (32 Tôn Đức Thắng, Công Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 258/CTCS-XNK ngày 26/12/2006 của Công ty Côn Sơn Cosimex về việc giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Côn Sơn Cosimex đang có nợ thuế tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hợp này, Tổng cục Hải quan đang tập hợp hồ sơ trình Bộ Tài chính xem xét xóa nợ theo Thông tư 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 – Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong thời gian chờ giải quyết, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty; Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét cho Công ty Côn Sơn Cosimex (MST: 3500122026) được làm thủ tục XNK hàng hóa đến hết ngày 28/02/2007 với điều kiện:

- Công ty phải có cam kết với Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu của Bộ Tài chính.

- Không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Côn Sơn Cosimex biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 205/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192