Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1995/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ đóng tầu biển xuất khẩu

Số hiệu: 1995/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1995/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế vật tư, nguyên liệu phục vụ cho đóng tầu biển xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh
- Tổng công ty công nghiệp tầu thủy Việt Nam

 

Trả lời công văn số 727/CNT-KDĐN ngày 28/4/2006 của Tổng công ty Công nghiệp tầu thủy Việt Nam về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ đóng tầu biển xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Xét trường hợp của Tổng công ty Công nghiệp tầu thủy Việt Nam tại công văn số 727/CNT-KDĐN ngày 28/4/2006 và đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 478/HQQN-NV ngày 19/4/2006;

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian đóng tầu mới xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài; Tổng cục Hải quan đồng ý cho áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu kéo dài 9 tháng đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu do Tổng công ty Công nghiệp tầu thủy Việt Nam nhập khẩu cho Nhà máy đóng tầu Hạ Long phục vụ đóng tầu mới xuất khẩu theo các Hợp đồng xuất khẩu đã ký; cụ thể như sau:

STT

Tờ khai hải quan số

Ngày, tháng

Thuế nhập khẩu (đồng)

Thời gian gia hạn nộp thuế (đến hết ngày)

1

06/NSXXK/CL

11/7/2005

92.412.000

31/10/2006

2

07/NSXXK/CL

11/7/2005

92.412.000

31/10/2006

3

09/NSXK/CL

04/8/2005

86.288.000

31/10/2006

4

10/SXXK/CL

04/8/2005

6.417.000

31/10/2006

5

11/SXXK/CL

04/8/2005

65.452.000

31/10/2006

6

12/SXXK/CL

08/8/2005

179.693.000

31/10/2006

7

17/SXXK/CL

13/9/2005

179.738.000

31/10/2006

 

Tổng công ty tầu thủy Việt Nam có trách nhiệm nộp đủ thuế nhập khẩu trong thời hạn được gia hạn. Trường hợp quá thời hạn trên Tổng công ty chưa nộp thuế, thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, nếu thời hạn chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, Tổng công ty sẽ bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan theo quy định, đồng thời không được gia hạn đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đóng tầu cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Tổng công ty tầu thủy Việt Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1995/TCHQ-KTTT ngày 10/05/2006 của Tổng Cục Hải quan về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu phục vụ đóng tầu biển xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250