Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1979/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế và không tính phạt chậm nộp trong thời gian được giãn thời hạn nộp thuế

Số hiệu: 1979/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1979/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM
170 Đường Giải Phóng – Hà Nội

 

Trả lời công văn số 569/VLX ngày 4/4/2006 của Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM về việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế và không tính phạt chậm nộp trong thời gian được giãn thời hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp nợ thuế và phạt chậm nộp do điều chỉnh giá tính thuế của hai tờ khai số 99/NKD, 100/NKD ngày 22/1/2005. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nộp dần nợ thuế và hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 hướng dẫn thực hiện cho phép doanh nghiệp được nộp thuế theo kế hoạch. Công ty đã chấp hành việc nộp thuế theo kế hoạch. Tuy nhiên, căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì trong thời gian nộp chậm số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) thì doanh nghiệp nộp thuế mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp bằng 0,1% số tiền chậm nộp.

Mặt khác, theo dữ liệu trên mạng KTT559 ngày 27/4/2006 thì Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM hiện có nợ thuế cưỡng chế tại Cục Hải quan Hà Nội tờ khai số 14/NKD ngày 16/2/2005; nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan Hải Phòng các tờ khai số 2298/NKD ngày 20/3/2006; 413/NKD ngày 18/4/2006. Căn cứ điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1979/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế và không tính phạt chậm nộp trong thời gian được giãn thời hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211