Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1950 TCHQ/KTTT ngày 29/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Số hiệu: 1950TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1950 TCHQ/KTTT
V/v bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty Điện máy Hải Phòng
(Số 9/33 Kỳ Đồng - Hồng Bàng Hải Phòng)
- Cục Hải quan Hải Phòng
- Cục Hải quan Lạng Sơn

 

Trả lời công văn số 107/ĐM HP ngày 21 tháng 04 năm 2004 của Công ty điện máy Hải Phòng về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Hải Phòng về nộp thuế tại Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ quyết định hoàn thuế số 38 QĐ/HT ngày 09 tháng 04 năm 2004 của Chi cục Hải quan Hải Dương; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các Khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Căn cứ các quyết định khấu từ tiền thuế số 581QĐ/KT ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Chi cục Hải quan khu vực 3, số 39/QĐKT ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Chi cục Hải quan Hải Dương, số 911 QĐ/KT ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Cục Hải quan Hải Phòng và xác nhận số thuế còn được hoàn tại công văn số 931 XN/HT ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Cục Hải quan Hải Phòng để xác định đúng số thuế còn lại được hoàn tại Ngân sách nhà nước, nếu Công ty Điện máy Hải Phòng vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn gửi Cục Hải quan Lạng Sơn.

Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, thì tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Hải Phòng để theo dõi và thanh Khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty điện máy Hải Phòng biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng, Lạng Sơn để được giải quyết cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1950 TCHQ/KTTT ngày 29/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76