Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng CEPT của các nước ASEAN

Số hiệu: 1884/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Duy Bảo
Ngày ban hành: 26/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1884/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1996

 

CÔNG VĂN

TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1884/TCHQ-GSQL NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 1996 VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG CEPT CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết 91/CP ngày 18-12-1995 của Chính phủ ban hành danh mục hàng hoá theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT).

Theo quyết định của Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội về việc điều hoà các thủ tục hải quan đối với hàng hoá của các nước ASEAN được hưởng ưu đãid thuế quan có hiệu lực chung (CEPT Products) và xây dựng "hành lang xanh" nhằm giành những ưu đãi về thủ tục hải quan cho các sản phẩm CEPT, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và gửi Ban thư ký ASEAN quy định về "hành lang xanh" (Green Lane) của Việt Nam. Quy định này đang được ban thư ký ASEAN in thành sách, phát hành rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp trong tất cả các nước ASEAN. Vì vậy cần phải được thực hiện trên thực tế. Để triển khai việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện một số việc sau:

1- Từ tháng 7-1995, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN. Trong các đầu mối hợp tác ASEAN của Việt Nam thì Hải quan là một trong số những đầu mối lớn, có hoạt động hợp tác thực tế rất nhiều. Nội dung hợp tác hải quan ASEAN liên quan đến hầu hết các lĩnh vực hợp tác kinh tế và hợp tác chuyên ngành, đặc biệt là trong thực hiện AFTA. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố phải thường xuyên tiếp cận với vấn đề này, tổ chức nghiên cứu các vấn đề về ASEAN và của ASEAN, đặc biệt là các vấn đề về hải quan và liên quan đến hải quan ASEAN. Trên cơ sở đó tổ chức tốt việc thực hiện ở đơn vị mình.

2- Chủ trương chung là trên cơ sở các quy định chung về thủ tục hải quan, phải dành ưu tiên làm thủ tục hải quan cho các sản phẩm CEPT xuất, nhập khẩu. Các đơn vị hải quan cần mở sổ đăng ký riêng và các lô hàng này phải được làm thủ tục nhanh hơn các lô hàng khác. Ưu tiên ở đây là ưu tiên ở tất cả các khâu, các công đoạn của quy trình thủ tục hải quan. Ưu tiên phải thể hiện trên thực tế cả về hình thức và nội dung. Cụ thể:

2.1- Tại khâu đăng ký tờ khai, cần có bản hiệu ghi rõ "hành lang xanh cho hàng hoá CEPT" bên dưới ghi tiếng Anh: "Green lane for CEPT Products". Sau khi đăng ký tờ khai, đóng dấu ký hiệu "Hàng CEPT" lên đầu tờ khai để được ưu tiên làm thủ tục ở các khâu sau.

Tại các khâu khác, khi tiếp nhận bộ hồ sơ xuất, nhập khẩu sản phẩm CEPT (theo ký hiệu đã được bộ phận đăng ký tờ khai đóng vào tờ khai) thì phải ưu tiên làm ngay, làm nhanh.

2.2- Tại các sân bay Quốc tế, trong số các bàn làm thủ tục phải có 1 bản hiệu ghi như trên.

2.3- Tính thuế xuất, nhập khẩu:

Việc tính thuế phải căn cứ vào Nghị định 91/CP ngày 18-12-1995 của Chính phủ ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996, Thông tư số 16 TC/TCT ngày 05-3-1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91 nói trên và các văn bản pháp luật có liên quan.

3- Cục trưởng Hải quan các địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương này. Nếu có vướng mắc báo cáo ngay về Tổng cục để nghiên cứu giải quyết.

 

Bùi Duy Bảo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng CEPT của các nước ASEAN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144