Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1868TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1868TCHQ/KTTT
V/v: Thuế NK, thuế GTGT cho dự án DA10/98

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố  

 

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 1174 B11(DA10/98) ngày 5/5/2005 của Tổng cục V-Bộ Công an về việc thủ tục nhận hàng và xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án DA10/98. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2318/TCHQ-KTTT, số 4555 TCHQ/KTTT ngày 3/5/1999 và ngày 9/4/2004 hướng dẫn việc thực hiện thủ tục Hải quan, xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các phương tiện nghiệp vụ thuộc dự án DA10/98. Vì vậy, để đảm bảo nhanh gọn, bảo mật, an toàn, tránh phiền hà cho doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án DA10/98, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thi hành đúng nội dung các công văn số 2318/TCHQ-KTTT, số 4555 TCHQ/KTTT nêu trên. Trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
- Bộ Công an;
- Lưu: VP (2), KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1868 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhận hàng và xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án DA10/98

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!