Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1833/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc về giá tính thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 1833/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1833/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC VỀ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH phân phối tiên tiến
1d Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số ADL 12042006 của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến về giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về trường hợp khiếu nại của công ty, Tổng cục Hải quan đã trả lời cụ thể tại công văn số 1029/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 3 năm 2006, theo đó khoản tiền 167.973,96 USD là khoản thanh toán gián tiếp của người mua cho người bán và không được trừ ra khỏi trị giá tính thuế.

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì:

Các khoản giảm giá hợp pháp hợp lệ, liên quan trực tiếp đến hàng hóa nhập khẩu đang xác định trị giá tính thuế sẽ chỉ được trừ ra khỏi trị giá tính thuế nếu các khoản giảm giá này được lập thành văn bản, trước khi xếp hàng lên phương tiện vận chuyển ở nước xuất khẩu và nộp cùng bộ hồ sơ hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1833/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc về giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210