Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1762/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MEGATEC
(Lô A6.4-A6.8, KCN Chơn Thành, X.Thành Tâm, H.Chơn Thành, T.Bình Phước)

Trả lời công văn số CV-1103004/CV-MGT ngày 16/03/2011 của Công ty TNHH MEGATEC hỏi về chính sách thuế đối với nguyên liệu mua trong nước sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguồn nguyên liệu nhập khẩu và sản phẩm được sản xuất từ hai nguồn nguyên liệu: nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước đã được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

- Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 thì: Mặt hàng Gỗ cao su đã qua tẩm sấy có chiều dày từ 30mm trở lên thuộc nhóm 4407 thuế suất thuế xuất khẩu là 10%.

Như vậy, căn cứ vào Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Thông tư số 184/2010/TT-BTC thì: mặt hàng Gỗ cao su đã qua tẩm sấy có chiều dày từ 30mm trở lên nếu là nguyên liệu nhập khẩu để dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì không phải chịu thuế xuất khẩu; nếu là nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì phải chịu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu với thuế suất thuế xuất khẩu là 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MEGATEC được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1762/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2011 về thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.597

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198